0472 –215 98 63 yabancidiller@agri.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kamu Hizmet Standartları

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1  Muafiyet Sınavı  
1-Başvuru Formu
2-Banka Dekontu
5 gün
2 Mazeret Sınavı
1-Dilekçe
2-Mazereti gösterir rapor
1 hafta
3 Danışmanlık Hizmeti  
İlgili Öğretim Elemanının Danışmanlık Saatleri
Eğitim-Öğretim süresince
4 Yazokulu
1-İlgili Akademik Birimin Yazısı
2-Banka Dekontu
 
5 Akademik ve İdare Personelin İzin İşlemleri  
1-İzin Formu (3 Adet)
2-Rapor
3-Dilekçe
 
3 Gün
6  
Resmi Yazışmalar
 
İlgili Belgeler
10 Gün
7 Atama İşlemleri  
1-Personel Atama Onayı
2-Nakil Bildirimi
3-Göreve Başlama Yazısı
3 Gün
8 Ayrılma İşlemleri  
1-İlişik Kesme Belgesi
2-Personel Nakil Bildirimi
3-İşten Ayrılış Bildirgesi
 
1-Dilekçe
2-İşten Ayrılış Bildirgesi
 
1-Dilekçe
2-4 adet Fotoğraf
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Emeklilik Onayı
5-İşten Ayrılış Bildirgesi
20 gün
9 Görev  Süresi Uzatımı  
1-Dilekçe
2-Faaliyet Raporu
3-Bölüm Kurul Kararı, Dekanlık/Müdürlük Görüş Yazısı (2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi uyarınca görevli olanlar için)
45 gün
10 Aile Yardımı ve Tedavi Yardım  İşlemleri  
1-Dilekçe
2-Aile Yardımı Bildirim  Formu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Doğum Raporu
2 Gün
11 Kurum İçi  Ders Görevlendirmesi  
1-Üniversite içindeki yüksekokul ve fakültelerin talep yazısı
2-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları
15 Gün
12  
Yurtdışı Görevlendirme
 
1-Dilekçe
2-Ön Çalışma Raporu
3-Davet  Mektubu
20 Gün
13 Yurtiçi Görevlendirme
1-Dilekçe
2-İlgili Etkinliğe Katılım/Kabul Belgesi/Bildiri Özeti
 
14  
Kurum İçi Görevlendirme(2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre )
 
Birimlerin görevlendirme uygun görüş yazıları 
3 Gün
15  
Ücret Ödemeleri (Maaş İşlemleri)
___ 5 Gün
16 Ek Ücret Ödemeleri
(Yolluk-Fazla Mesai-Ek Ders Ödemeleri)
 
Ek Ders İşlemleri İçin
Ek Ders Formu
Yolluk İşlemleri İçin
Yolluk Bildirim Formu
5 Gün
 
              Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim M.Fatih TURAN İsim Dr. Öğr. Üyesi M. Yavuz KONCA
Unvan Yüksekokul Sekreteri Unvan Müdür
Adres  Yabancı Diller Yüksekokulu Adres Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Tel 0 472 215 40 22 / 2711 Tel 0 472 215 40 22 / 2715
Faks 0 472 215 40 23 Faks 0 472 215 40 23
E-posta mfturan@agri.edu.tr E-posta mykonca@agri.edu.tr