0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Genel Bilgiler

Programın tanıtımı ve amacı:


İtfaiye Türkçeye, söndürmek anlamına gelen Arapça kökenli itfa etmek sözcüğünden girmiştir. Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel addır. İtfaiye ise, söndüren kurum, söndüren kuruluş,  organize olmuş söndürme birliği, söndürme teşkilatı gibi anlamlara gelmektedir. Yalnızca doğal afetler, özel olaylar ve bir yangın sırasında görev aldığına inandığımız itfaiye personeli, esasında toplum içinde oldukça önemli bir görevi yerine getirmekte ve canı pahasına bu görevi üstlenmektedir. Her daim hazır olmak durumunda olan, bir yangın ya da benzeri olaylar sırasında hızlı ve etkili şekilde planlama yaparak müdahale eden itfaiye personelinin, ikinci bir şansı bulunmamaktadır. Geçmiş tarihten bu günlere kadar her dönemde çeşitli isimler adı altında hep var olmuş olan itfaiye teşkilatının önemi, günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler, yangın türlerinin ve yanıcı madde çeşitliliğinin çoğalmasıyla birlikte giderek artmaktadır.

Programın amacı yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilk yardım müdahaleleri yapan kişiler yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrencilerimizin istihdam olanakları:

v  Belediye itfaiye teşkilatlarında

v  Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri

v  Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri

v  Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı

v  Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri

v  İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında

v  Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı

v  İş güvenliği ve İşçi Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.


Hızlı Erişim