0472 –215 98 63 dmy@agri.edu.tr

Halıcılık ve Kilimcilik Programı

Genel Bilgiler

Bölüm

El Sanatları

Program

Halıcılık ve Kilimcilik Programı

Vizyon Programın viyonu,2018 yılından beri sürdürmekte olduğu Eğitim-Öğretim faaliyetlerin de teknik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için, alanında uzman akademisyenlerle birlikte, geleneksel sanat değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan, üretebilen, disiplinli ve sorgulayan elemanlar yetiştirmek.
Misyon Halıcılık ve Kilimcilik öğrencileri sanatsal eserleri üretebilen, araştırabilen, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece kültürümüz olan el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinir. Yıl içerisinde bu doğrultuda uygulamalı ve teorik derslerle desteklenir. Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla sanat ve tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzey de saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir.

Amacı

Geleneksel Sanatlar bir Ulusun geçmişten günümüze kadar değerler bütünlüğünden meydana gelmiştir. İlk yapılmaya başlandığı günden bu zaman kadar sürekli kendini yenilemiş ve üslup birliğini oluşturmuşlardır. Her Ulusun kendi zevk ve beğeni doğrultusunda estetik kaygı güdülerek yapılan eserler bütün sanat dallarında ait oldukları Milletlerin damgası niteliğindedir. Temel hedefte bu eşsiz Türk sanatının sonraki nesillere aktarılmasının sağlanmasıdır.

Mezuniyet Koşulları

El Sanatları Halıcılık ve Kilimcilik Programına 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. 

Dikey Geçiş Olanakları

El Sanatları Halıcılık ve Kilimcilik Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da Açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren Meslek Yüksekokulları İle Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. 

İş Olanakları

El Sanatları Halıcılık ve Kilimcilik Programından mezun olan öğrencilerimiz, bulundukları İl veya İlçelerdeki Kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca Halk Eğitim Merkezlerine, Usta öğretici olarak müracaat etme hakkına sahiptirler. Bunun yanı sıra, El Sanatları atölyelerinde tasarımcı olarak çalışma yahut devlet desteğini alarak kendi atölyelerini kurabilirler.