0472 –215 98 63 dmy@agri.edu.tr

Turizm Animasyonu Programı

Genel Bilgiler

Bölüm

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Program

Turizm Animatörlüğü

Vizyon
Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Evrensel değerleri benimsemiş, dünya iş gücü pazarının artan rekabet ortamının bir parçası olan turizm sektöründe, istihdam edilebilecek kalifiye eleman yetiştiren, ülkenin ve bölgenin turizm ekonomisine katkı sağlayan ve turizm sektörünün sorunlarına çözüm üreten aynı zamanda mesleki eğitimin önemini kavratan, Türkiye’de mesleki eğitimin düzeyini yükselten, iş yerinde tatbiki eğitime önem veren, ülke standartlarında kariyer kazandıran, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası rekabeti için, stratejik insan kaynağı oluşturan bir program olmak.

Misyon
Devamlı suretle kendini yenileyen ve geliştiren bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında sektörün ve bünyesinde bulunduğumuz Yüksekokulumuzdaki ilgili paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etme gayesiyle hareket ederek, Mezunları kısa sürede turizm sektörünün önde gelen işletmelerinde ara eleman ihtiyaçlarına cevap verebilen elemanlar yetiştirip ayrıca turizm sektörünün sorunlarına çözüm üretecek araştırma projeleri geliştirip yürüten bir birim olmak. Bu doğrultuda Bilime ve bilimselliğe bağlı, uluslararası düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, mesleki ahlaka sahip,  özgüveni yüksek, aydın, hoşgörülü, insani ve etik değerlere saygılı, yüksek performanslı insan gücü yetiştirmektir.

Amacı

Turizm Animatörlüğü programının amacı, öncelikli olarak turizm ve eğlence sektöründe müşterileri dinlendirmek ve eğlendirmek suretiyle, bu kişilerin işletmeye tekrar gelmelerini sağlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Turizm  Animatörlüğü programında okumak isteyenlerin, tiyatro yeteneği bulanan, sosyal psikoloji bilimine ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen çok dikkatli ve düzenli, dış görünüşüne özen gösteren, yabancı dil öğrenmeye yatkın kişiler olmaları gerekir. Turizm Animatörlüğü programını bitirenlere “ Turizm  Animatörlüğü Meslek Elemanı” unvanı verilir. Programımız sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Okulumuzun, yerli ve yabancı turistlerin çok ziyaret ettiği bir bölgede olması sebebi ile, öğrencilerimiz Turizm ve Eğlence sektörü ile sürekli olarak iç içe olma imkanına sahiptir. Bu ortam, öğrencilere teorik eğitimlerini uygulama alanında pekiştirme fırsatı vermektedir.

Mezuniyet Koşulları

Turizm Animatörlüğü Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Turizm Animatörlüğü Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler.

İş Olanakları

Turizm  Animatörlüğü programı mezunları turizm işletmelerinde “Animatör” unvanı ile çalışırlar. Animatörler turizm sektörüne ait işletmelerde, eğlence sektöründe, anaokulu ve ilköğretim okullarında, belediyelerde, Halk Eğitim Kurumlarında, animasyon ajanslarında, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda, televizyonlarda vs. çalışma imkânına sahip olurlar.