0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Mimari Restorasyon Programı

Genel Bilgiler

Mimari Restorasyon Programı

Programın Amacı:

Restorasyon Programı'nın amacı, kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması alanında çalışacak, donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Program, anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneklerinin envanter çalışmalarını yapabilen; rölöve çalışması, restitüsyon önerisi ve restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen; söz konusu projelerin uygulamasında görev alabilen bilgi ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği: 

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan programda öğrenciler, koruma kavramları, bozulmaya yol açan etmenlerin anlaşılması; restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemler; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; geleneksel yapı sistem ve elemanları, mimarlık tarihi ve geleneksel el sanatları konusunda eğitilirler. Bunun yansıra temel teknik resim; bilgisayarda çizim, rölöve çalışmaları; restitüsyon önerisi hazırlama ve restorasyon / renovasyon projeleri hazırlama ve bu çizimle belgeleme ve anlatım yöntemlerini fotoğraf ve yazılı belgeleme ile destekleme konusunda eğitim alırlar.

Mimari Restorasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin iyi bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik algıya sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Bu programda öğrenciler, “Mimari Teknik Resim I ve II", "Bilgisayara Giriş", "Bilgisayar Destekli Çizim", "Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri", "Rölöveye Giriş ve daha sonra Rölöve I ve II, "Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyonu”, “Mimarlık Tarihi", "Yapı Malzemesi", "Restorasyon Projesi I ve II" gibi önemli dersleri alırlar.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programdan mezun olanlar "Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylar vb.) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.


Hızlı Erişim