0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Odyometri Programı

Genel Bilgiler

ODYOMETRİ

Programın Amacı: 

İşitme kaybı ve denge bozukluğunun tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, işitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu alanında çalışan, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

Bu programa girmek isteyen öğrenciler fizik, fizyoloji, anatomi, pataloji, özellikle kulak burun boğaz hastalıkları konularında kendilerini iyi yetiştirmelidirler. Odyoloji genç ve hızla gelişen bir dal olduğu ve konu insan sağlığını ilgilendirdiği için kararlı ve titiz bir çalışmayı gerektirir.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıldır. Programa tüm lise çeşitlerinden başvurular yapılabilir. YKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır.

İşitme cihazları ve hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması odyometri eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitimi de odyometrist eğitiminde önem taşımaktadır. Özel ve resmi sağlık sektörlerinin işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli olan test bilgi ve becerilerine sahip odyometrist yetiştirmeye yönelik yürütülen bu eğitim, mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları farkedebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Odyometristler işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı ve tedavisinde gerekli olan iletişimsel, psikolojik yaklaşım ve test tekniklerini önce teorik, sonra uygulamalı derslerle öğrenmektedirler.

Bu programda temel derslere ilave olarak İşitme ve Ölçümü,   Klinik Uygulama ve İleri Test Yöntemleri, İşitme ve Konuşma Anatomi ve fizyolojisi, İşitme Kayıpları, Vestibüler Sistem ve Testleri, Ses Fiziği ve Akustik Prensipler,  Odyolojinin Esasları, Çocuk ve Yenidoğan Testleri, Davranışsal Test Yöntemleri gibi dersler okutulmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Odyometri mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilmektedir. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilmekte ve okullarda işitme tarama testi yapabilmektedir. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarda, özel işitme merkezlerinde, işitme cihazı satan firmalarda Odyometri Teknikeri /Odyometrist olarak çalışabilirler.

Meslekte İlerleme Olanakları:

Odyometri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin,

  • Fizik
  • Fizik Mühendisliği
  • Optik ve Akustik Mühendisliği
  • Odyoloji
  • İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.Hızlı Erişim