0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Biyoloji Bölümü

Genel Bilgiler

Temel Bilim Dallarından biri olan araştırma destek programlarından da birinci derecede önceliği olan Biyoloji Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde pek çok dala ayrılır. Moleküler Biyoloji, Zooloji, Botanik, Mikrobiyoloji, Genetik, Biyokimya, Histoloji, Fizyoloji, Embriyoloji vb; ileri düzeyde araştırma yapılan alanlarda faaliyet gösteren Biyoloji Bölümü, kendi alanlarında, çağın problemlerine çözüm getirebilmek için, günümüz teknolojilerini kullanarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışan bir bölümdür. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmı uygulamaya aktarılacak niteliktedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda temel bilimlerde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması ve ülkesel ekonomiye kazandırılması için ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Biyoteknoloji, Ziraat, Fizik, Kimya bilim dalları ile ortak yapılan çalışmalar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasında önemli bir aşama kat edilmiştir. Bu tip çalışmalarla Biyoloji Bölümü kendisi için, birçok bilim dalı ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve ülkesel ekonomiye katkıda bulunan önemli bir yer edinmiştir. Biyoloji bölümü mezunları Biyoloji bölümü mezunları “Biyolog” ünvanı alırlar ve Biyologlar geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkanına sahiptir.
Biyologlar tıpta uzmanlık sınavı (TUS)`na girebilmekte böylece Tıp Sektöründe de değişik alanlarda uzmanlaşabilmekte bu alanda ileri düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapabilmektedirler.
Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilirler.
Hastanelerin ve özel kurumların Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Tahlil laboratuvarlarında çalışabilir,
İlaç-Gıda-Ziraat sektörlerindeki Ar-Ge departmanlarında araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bu alanlardaki Fabrikalarda yönetici olarak veya pazarlama-satış departmanında pazarlama sorumlusu-satış sorumlusu yada müdürü olarak veya yine Ar-Ge departmanında araştırmacı ve kalite-kontrol departmanında uzman olarak çalışabilir.
Biyoteknoloji Enstitüleri Ar-Ge yapabilir, gerek uzman gerekse yönetici olarak istihdam edilebilirler.
Nanoteknoloji sektöründe kimya-biyoloji-fizik gibi temel bilimlerin birleşerek nano boyutlardaki çalışmalarıyla üretilen gelişmiş ürünlerin tasarımların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde displinler arası çalışmalar yapabilirler bu bölümlerde birer uzman olarak çalışabilirler.
Kozmetik Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışabilirler, Adli Tıp, Tüp Bebek ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

VİZYON

Hem sözlü hem de yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip ve sorumlu, üretken ve bilimsel bir topluluğa profesyonel olarak katılmaya hazır olan biyologları yetiştirmek.

MİSYON

Derslerde örnek ve yenilikçi öğretim metotları kullanarak öğrencilere mesleki anlamda beceri ve yetkinlik kazandırma ve öğrencileri biyolojinin teknolojiye ve topluma katkıları konusunda ömür boyu öğrenmeye hazırlama.

AMAÇ

Biyoloji Bölümünün amacı, bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen, çağdaş bilgilerle donanımlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan biyologlar yetiştirmek. 


Bölüm Başkanlığı