0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Biyoloji Bölümü

Akademik Personel

Biyoloji Anabilim Dalı
 
    


Doç. Dr. Burak ALAYLAR (Bölüm Başkanı)

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4149
Email: balaylar@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Muhammed SÖYLEMEZ

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Moleküler Biyoloji, Genetik
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4039
Email: msoylemez@agri.edu.tr