0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Bilgiler

Bölüm Başkanının Mesajı

Moleküler Biyoloji ve Genetik tüm canlılardaki biyolojik süreçlerin gün yüzüne çıkartılmasındaki yaşamsal ve kalıtımsal faaliyetleri moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Son yıllarda genom ölçekli veriler hakkındaki bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla biyolojik bilgilerin temel ilkeleri anlaşılır hale gelmiştir. Yine bu bilgiler doğrultusunda Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi tıbbi, tarımsal ve çevresel sorunlara karşı mücadelede eşi görülmemiş fırsatlar sunmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak isteyen Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz nitelikli öğretim üyesi kadrosuyla, biyoinformatik, genetik, genomik, moleküler mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya alanlarında çok sayıda bilimsel çalışma yapmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili çalışmalar; tıp, tarım, gıda, biyomedikal, omik teknolojiler (genomik, proteomik vb.), kriminoloji gibi birçok alanla birlikte multidisipliner çalışmalara yön vermektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son yıllarda bu alanlarla ilgili bilimsel gelişmeleri heyecanla takip etmekte ve ülkemizin moleküler biyoloji ve genetik alanında  daha iyi olması için büyük bir şevkle çalışarak siz değerli öğrencilerimize daha fazla imkan sunmayı hedeflemektedir.
 
Tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Öğretim Kurulunun 17.05.2016 tarih ve 30550 sayılı kararı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde açılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak çalışmalarına başlayacaktır.

Misyon

Temel misyonumuz  Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip, bilim dünyasındaki gelişmeleri takip edebilen yerel ulusal ve uluslararası düzeydeki sağlık, gıda, tarım ve tıp alanlarındaki problemlerin  çözümüne yönelik fikir üretebilen, bağımsız düşünce gücüne sahip, teorik bilgileri  pratiğe dökebilen, özgüveni yüksek, ülkemizi bu alanda daha iyi seviyelere çıkartabilecek nitelikli, girişimci Moleküler Biyologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Bölümümüz, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında yapacağı çalışmalarla, çağın sorunlarına çözüm üretebilen, bilimsel anlayışa sahip, etik değerlere saygılı mezunlar verebilen, bulunduğu bölgede yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmayı hedeflemektedir.


Bölüm Başkanlığı