0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Matematik Bölümü

Genel Bilgiler

Misyon


Bölümümüzdeki eğitim ve öğretimin amacı, farklı bakış açılarıyla temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri ele alıp potansiyel çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, düşündüğünü iyi ifade edebilecek özgüvene sahip, toplumun ve bilimin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektedir.

Matematik Bölümü öğrencileri aldıkları matematik eğitimi ile soyutlama, genelleme, ispatlama, problem çözme, nicelikleri sayı, sembol ve grafiklerle temsil etme, açıklama ve yorumlama becerilerini kazandıkları gibi, kendilerini doğruya, kesin bilgiye götüren düşünme ve akıl yöntemini  de öğrenirler. Bu bağlamda, Matematik bölümü, her sorunun çözümünü bilimde arayan, sorgulayan, araştıran, analiz edebilen, hayal gücü geniş, kararlı ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanma yolunda öncü bir matematik bölümü olma çabasındadır.


Bölümün Kuruluşu

Matematik Bölümü, 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2010 yılında gündüz ve ikinci öğretim programına ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Matematik  Bölümü bugün, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji, Uygulamalı Matematik Anabilim Dallarında görevli olmak üzere; 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi kadrosuyla gündüz öğretimde verdiği  lisans ve lisansüstü eğitiminin yanı sıra, bilimsel araştırma faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Bölümün Yapısı ve Amacı

Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 7 Anabilim Dalından oluşmuş olup, halen bu anabilim dallarında görevli 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi ile lisans ve lisansüstü programlarında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Matematik Bölümü’nün amacı, öğrencilerine temel matematik alanındaki teorik bilgi birikimini sağlarken, pratikte onların bu bilgi birikimini kullanarak tartışma, eleştirme, yeni problemleri belirleme ve bunları çözmede bilgi üretme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Matematik eğitimi; bilgisayar alanında da çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler TUIK başta olmak üzere birçok resmi kuruluşta görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerindeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler.


Bölümün Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı

Matematik Bölümü dört yıllık bir eğitimle, bilim adamı yetiştiren bir anabilim dalıdır. Öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası alarak öğretmen hakkını elde edebilirler. Matematik Bölümü öğrencileri aldıkları matematik eğitimi ile soyutlama, genelleme, ispatlama, problem çözme, nicelikleri sayı, sembol ve grafiklerle temsil etme, açıklama ve yorumlama becerilerini kazandırdıkları gibi, kendilerini doğruya, kesin bilgiye götüren düşünme ve akıl yöntemini  de öğrenirler. Bu bağlamda, Matematik bölümü, her sorunun çözümünü bilimde arayan, sorgulayan, araştıran, analiz edebilen, hayal gücü geniş, kararlı ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölüm Başkanlığı