0472 –215 98 63 basin@agri.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

Santral Numaraları

Tel: 0472 –215 92 49 

      0472 - 215 98 63