0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol Rapor ve Kriterleri dökümanları yayımlandı.

Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol Rapor ve Kriterleri dökümanları yayımlandı. Bu dökümanlara www.isekipmanlari.gov.tr internet adresinin Dökümanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işverenler ve tüm taraflar ilgili ekipmanın periyodik kontrolü konusunda kaynak olarak faydalanabilirler.
Haberin Fotoğafları