0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Konaklama

Bilahare bildirilecektir.

Hızlı Erişim