0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Genel Bilgiler

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

Programın Amacı: 

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı; tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, kalibrasyonu, bakım ve onarımı alanlarında çalışacak teknik ara elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihazların temel prensipleri, elektronik altyapısı hakkında yeterli bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Gereken Nitelikler:

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyen kişiler fen bilimleri alanında başarılı, alet ve makinelere ilgi duyan, el ve göz koordinasyonuna sahip, ellerini ustalıkla kullanabilen, görme ve işitme organları sağlam, mekanik ve şekil ilişkilerini algılayabilen, cihazların bakım-onarım ve servis işlerini yapabilen, dikkatli ve sakin, insanlara yardım etmekten hoşlanan ve iletişim becerisine sahip kişiler olmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıl ve eğitim dili Türkçe'dir. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programı ders içerikleri çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgileri içermektedir. Bu programın müfredatı; biyomedikal teknolojisi, tıbbi görüntüleme sistemleri, temel elektrik ve elektronik ve tıp cihazlarını anlatan derslerle de zengin bir içeriğe sahiptir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" ünvanı verilir. Biyomedikal cihaz teknikerleri resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıbbi cihaz üreten veya cihaz satışı yapan şirketlerde, tıbbi cihazların tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde, tıbbi cihaz bakım ve kalibrasyon hizmeti yapan kuruluşlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar.

Meslekte İlerleme Olanakları:

Bu ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin aşağıdaki lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği


Hızlı Erişim