0 472 312 00 09 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

İdari Personeller Mustafa ZEREN

 Meslek Yüksekokulu Sekreteri
 


 
  Ömer ARIKBOĞA

  Tahakkuk 
 

 
  Ahmet BAKINDI

  Öğrenci İşleri

   Taşınır Birim Yetkilisi

 
  
   
          Musa BİLEN           

             Yazı İşleri  
   
 
   
          Berivan KAYA      

         Özel Kalem   
   

  


  Mustafa ZEREN

  Yazı ve Özlük İşleri
  Mustafa ZEREN

  Yazı ve Özlük İşleri