0472 - 215 98 63 / Dahili 1207 farabi@agri.edu.tr

Farabi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Farabi Başvuru Koşulları Ve Şartları

FARABİ

2020-2021 Güz+Bahar Farabi Değişim Programı Başvuru Detayları

 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 09 Mart 2020
Başvuru Bitiş Tarihi             : 13 Mart 2020

Öğrenci  Değişimi,      Üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış olan üniversiteler arasında yapılacaktır

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu başvurular karşı üniversiteye bildirilecek ve kabul edildiği takdirde işleme konulacaktır.

 

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI İÇİN ÖN BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gereklidir.

2. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

3.  Başvuru için Genel Akademik Not Ortalaması, Ön Lisans ve Lisans öğrencileri  için 2.00/4.00.

4. Öğrencilerimizin gidecekleri Üniversitede alacakları derslerin Üniversitemizde alması gereken derslerle uyumlu olması çok büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde dönem tekrarı söz konusu olmaktadır. Sorumluluk öğrencilerimize aittir.

5. Aday öğrenciler sadece bir üniversiteyi tercih edebilirler.

 

 

(Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteleri Web sayfamızdan görebilirsiniz)

 

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.  Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet) Tıklayınız

2.  Transkript / Not çizelgesi (2 Adet) Karakodlu olacak

3.  Fotoğraf (2 Adet)

4.  Nüfus Cüzdan fotokopisi (2 Adet)
    Başvuru Koşulları İçin Tıklayınız 
5. Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler İçin Tıklayınız

 

Not: ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu ’nu Giden Öğrenci linkinden doldurabilirsiniz. Farabi Değişim Programı başvuru ve sonrasında hazırlanan tüm belgeler Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Bilgisayar ortamında doldurulmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvurularının Değerlendirilmesi:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü ön değerlendirmeyi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mevzuata göre yapacaktır. Ön değerlendirme sürecinin ilk aşamasında öğrenci başvuruları, uygunluk denetiminden geçirilecektir.


Değerlendirmede ise öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınacaktır. Her programa kendi içinde not ortalamaları sıralanarak, kontenjan doğrultusunda seçim yapılacaktır. Başvurular bittikten sonraki iki hafta içinde ön başvuruların kesin olmayan sonuçları açıklanacaktır. Ön başvuru sonucunda listede ismi olup da herhangi bir sebepten ötürü vazgeçenlerin Feragat Dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Kesin sonuçlar ilan edildikten sonra Feragat kabul edilmemektedir.

 

Listede isimleri ilan edilen öğrenciler, daha sonra, Giden Öğrenci Linkinden "Öğrenim Protokolü" ve "Öğrenci Başvuru Formu"nu doldurarak, Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri istenecektir. İlgili belgeler Koordinatörlüğümüze teslim edildikten sonra kontenjanlarda boşluk olursa, ismi listede ilan edilmiş olup Öğrenim Protokolü vermeyen öğrenciler yerine, daha önce başvuru yapıp da listede isimleri olmayan öğrenciler için ek kontenjan listesi yayınlanacaktır.

 

Koordinatörlüğümüze teslim edilen bu belgeler, Koordinatörlüğümüzce ilgili üniversitelere gönderilecektir. Programdan yararlanmayla ilgili kesin sonuçlar; Öğrenim protokolünün ilgili bölümce imzalanarak "Kabul Belgesi”nin gelmesine bağlı olarak şekillenecektir. Web sitemizde sonuçlar duyurulacaktır.

Öğrencimiz, ilgili üniversite tarafından kabul edildikten sonra ve ilgili bölüme kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz ile öğrencilerimiz arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle, öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda hangi sorumlulukları üstleneceği ile ilgili hususları ihtiva eden "Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi" imzalanacaktır.