0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS DEPARTMENT

Target Zero Waste at AİÇÜ

Daha yeşil ve temiz bir yerleşke için

Hadi sen de Sıfır Atık hareketine katıl !


 

Atık yönetimi;

 • Atığın oluşumunun önlenmesi,
 • Kaynağında azaltılması,
 • Yeniden kullanılması,
 • Özelliğine ve türüne göre ayrılması,
 • Biriktirilmesi,
 • Toplanması,
 • Geçici depolanması,
 • Taşınması,
 • Ara depolanması,
 • Geri dönüşümü ve
 • Enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması,
 • Bertarafı,
 • Bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi,
 • Kontrolü ve denetimi

faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke bırakılması amacıyla tüm ülke çapında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Sıfır Atık, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. Sıfır Atık Projesi 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında uygulanmaya başlanmış olup öncelikli olarak kamu binaları olmak üzere tüm ülke çapında uygulanması hedeflenmektedir.

 

 

Sıfır Atık Projesi Üniversitemizde pilot olarak 2019 yılında Rektörlük binasında uygulanmaya başlanmış ve 2020 yılı sonuna kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulamaya geçilmesi planlanmıştır.Bu projenin yol haritası kapsamında ön çalışmalar önemli ölçüde tamamlanmış, gerekli olan geri dönüşüm kutuları ile ekipman temini, geçici depolama alanlarının belirlenmesi ve eğitim/bilinçlendirme çalışmaları halen devam etmektedir.

 

Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek olan sizlerin destekleri sayesinde Sıfır Atık Projesinin etkili bir şekilde uygulanmasıyla ekonomimize yılda 1 milyon TL'lik bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Sıfır Atık Projesinin verimliliğini artırmak için, geri dönüşüm kutuları temin edilen Birimlerimizde, diğer Kamu Kurumlarında da uygulandığı şekliyle çalışma odaları ve sınıflardan çöp kovalarının kaldırılması, odalarda oluşan atıkların atık türlerine göre (kağıt, plastik, cam, metal, pil ve diğer) koridorlarda bulunan geri dönüşüm kutularına atılması ve yapılacak eğitim seminerlerine katılım önem arz etmektedir.

 Daha fazla bilgi için: sifiratik.gov.tr