0472 –215 98 63 fuatsezgin@agri.edu.tr

Prof.Dr. Fuat Sezgin

Eserleri

Arap-İslam Bilimleri Tarihi

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren araştırmalar sonucu hazırladığı 17 ciltlik başyapıtı‘‘Geschichte des arabischen Schrifttums’’un ilk cildinin çevirisi olan eser, Kur’an ilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelam ve tasavvuf (yaklaşık 430/1038 yılına kadar) konularını içermektedir.


İslam'da Bilim Teknik-1

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kataloğu olarak yazılan eser,İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.


İslam'da Bilim Teknik-2

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kataloğu olarak yazılan eser,İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.


İslam'da Bilim Teknik-3

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kataloğu olarak yazılan eser,İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.


İslam'da Bilim Teknik-4

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kataloğu olarak yazılan eser,İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.


İslam'da Bilim Teknik-5

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kataloğu olarak yazılan eser, İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.


İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik

Beş ciltlik "İslam’da Bilim ve Teknik" adlı eserden derlenen bu değerli çalışma, zengin görsel malzeme eşliğinde, Avrupalı haritaların Arap kökeni, İslam bilim tarihinde yerküreleri ve dünya haritaları ile modelleri, denizcilik aletleri, gemi modelleri ve pusulaları incelemektedir.


İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp

Beş ciltlik "İslam’da Bilim ve Teknik" adlı eserden derlenen bu ikinci çalışmada anlatılan her obje, birebir renkli resimlerle incelenirken, objelerin ayrıntılı açıklamaları ile beraber ortaya çıkarıldıkları yerler ve tarihleri ile ilgili bilgileri de bulacaksınız.


Katip Çelebi´nin Esas Kitabı Cihannüma´sı ve Coğrafya Tarihindeki Yeri

Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan Cihannüma’da kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılır. Bu eşsiz eserin orijinal Osmanlıca el yazmasının tıpkıbasımı, Prof. Dr. Fuat Sezgin´in hem Cihannüma’yı, hem de Katip Çelebi ve coğrafya tarihindeki yerini değerlendirdiği İngilizce-Türkçe önsözüyle sunuluyor.


Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in daha önce İngilizce yayınlanmış olan çalışmasının Türkçe çevirisi olan bu eserde, yazarın kendi araştırma ve birikimleri ile Piri Reis çalışmaları mercek altına alınıyor. Akdeniz adalarının kartoğrafik tasvirinin yanı sıra, Piri Reis’in denizcilere yüzyıllar boyu kılavuzluk eden eseri Kitab-ı Bahriye’de yer alan haritaları ile bu haritaların kaynakları arasındaki ilişki de inceleniyor.


Tanınmayan Büyük Çağ

Dünya bilim tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele alan eser, Batı merkezli bilim anlayışına bir alternatif niteliği taşımakla birlikte, İslam dünyası için de bilim alanındaki büyük başarılarını hatırlatan bir kaynak oluşturmaktadır. Kitapta mimarlık, savaş tekniği, tıp, denizcilik, kimya, coğrafya, geometri, fizik ve astronomi gibi alanların İslam bilim tarihindeki 10 asırlık gelişimi ele alınmaktadır.


1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerindeki Önsözler

Bu eser, Almanya´nın Frankfurt şehrindeki Goethe Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından kurulan Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nün "30. Kuruluş Yıldönümü Özel Yayını" olarak yayınlanan kitabın çevirisidir. Almanya´da 2011 yılında basılmış olan kitapta, ismi zikredilen enstitü tarafından yayınlanan eserlerin önsözleri bulunmaktadır.


Buhari´nin Kaynakları

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu kitabı, Buhari’nin Sahih’ini ciddi olarak incelemeden verilen birçok yaygın ve yanlış kanaati düzeltmektedir. Bu yanlış kanaatlerden biri, Buhari’nin Sahih’ini oluştururken İslam ülkesinin muhtelif yerlerini bir bir dolaşarak hadis rivayetlerini şifahi olarak topladığıdır. Ancak bu eser, Buhari’nin faydalandığı muhtemel yazılı kaynakları ortaya koymaktadır. Bu eser, bir literatürün adım adım nasıl değerlendirilebileceğinin metodunu sergilemektedir.Hızlı Erişim