0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Genel Bilgiler

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Programın Amacı: 

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, bedence sağlam ve güçlü, dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, liderlik özelliklerine sahip, ekip çalışmasına açık olmak bu bölüm için gereken niteliklerdir. Ayrıca, hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayan, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapan ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayan, kayıpları en aza indiren, görev alacağı birimi sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip niteliklere sahip olmak da aranan niteliklerdir.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıldır. Programa tüm lise çeşitlerinden başvurular yapılabilir. YKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, AAT, Arama­ Kurtarma, Acil Yardım, itfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren çok yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Acil Durum ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Meslekte İlerleme Olanakları:

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Hızlı Erişim