0472 –215 98 63 yabancidiller@agri.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Muafiyet ve İntibak

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İçin Yapılması Gerekenler

      1. Muafiyet ve intibak işlemleri için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esas alınmıştır.

      2. Başvurular öğrencinin üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın birinci haftasının sonuna kadar yapılır.

      3. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılır.

      4. Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

      5. Gerekli evraklar başvuru süresi içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilir.

                  Gerekli Evraklar:

                  Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi

                  Transkript (Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumunca onaylı veya E-devlet karekodlu)

                  Ders İçerikleri

                  Muaf olmak istediği dersleri gösterir çizelge (Muafiyet Talep Formu)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İNG) Anabilim Dalı Ders İçerikleri için tıklayınız.