0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Anestezi Programı

Genel Bilgiler

ANESTEZİ

Programın Amacı: 

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi ve gerekli deneyimlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Gereken Nitelikler:

Anestezi Programı mezunları, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım etme, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenme, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilme ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtabilecek yeterliklere sahip olmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıldır. Programa tüm lise çeşitlerinden başvurular yapılabilir. YKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır.

Anestezi Programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim almaktadır. Tıbbi Terminoloji, Temel Anatomi, Temel Fizyoloji, Genel Kimya, Temel Anestezi, Anestezik Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Temel bilgi teknolojileri, Biyokimya, Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları, Cerrahi Hastalıklar ve İşlemler, Mikrobiyoloji, Meslek Etiği, Klinik Anestezi, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak almaktadır. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Anestezi Programı mezunları, devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathane, acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında, özel tıp merkezlerinin ameliyathane ve acil servislerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabilir.

Meslekte İlerleme Olanakları:

Bu ön lisans programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  •  Hemşirelik
    • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

Hızlı Erişim