0472 –215 98 63 dmy@agri.edu.tr

Yapı Denetimi Programı

Yapı Denetimi Programı

Bölüm

İnşaat

Program

Yapı Denetim

Amacı

Yapı denetim programının amacı, öğrencilerini araştırmaya teşvik eden ve bu alanda uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek, bilgi ve beceriye sahip, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan elemanlar yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları

Yapı denetim Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrenciler, DGS ile inşaat mühendisliği, yapı öğretmenliği, yapı tasarımı öğretmenliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.

İş Olanakları

Mezunlarımız, inşaat yapım faaliyetinin gerçekleştirildiği her türlü kamu-özel kuruluşları, bu faaliyetleri yürüten taahhüt firmaları, mimarlık-mühendislik büroları ile kendi kuracakları işletmelerde görev alabilmektedir.Hızlı Erişim