0472 –215 98 63 coronavirus@agri.edu.tr

Coronavirus (COVID-19)

Yeni Koronavirüsün (COVID-19) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?

Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.