0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Çağımızın gerekleri, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda okul ve tesislerimizden faydalananlara en iyi şekilde hizmet verebilmek, kurumumuzun üretkenliğini arttırarak çalışanlarının ve öğrencilerinin yaşam kalitelerini yükseltecek her türlü teknik hizmeti vermek ve fiziki altyapısını güçlendirerek kurumumuzu geleceğe taşımak.

Vizyonumuz

Üniversitemizin, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip, çağdaş medeniyet gereklerini prensip edinmiş, atılımcı, yenilikçi, örnek bir Daire Başkanlığı olmak.

Hızlı Erişim