0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Görev ve Sorumluluklar

1-Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.

2-İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.

3-İhale edilen işlerin inşaat kontrollüğünü yaparak hakedişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

4-Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.

5-Üniversitemizin merkez yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.

6-Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.

7-Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

8-Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz su, pis su, elektrik enerjisi gibi temel altyapı hizmetlerinin yürütülmesine yönelik mevcut olan, tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

9-Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.

10-Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

Hızlı Erişim