0472 –215 98 63 egitimedevam@agri.edu.tr

Eğitime Devam

Öğrenciler derslere nasıl katılacak?

· Öğretim Yönetim Sistemine http://aicuzem.agri.edu.tr/moodle/ adresinden girilecektir.

· ÖYS üzerinden öğretim elemanları ders içeriklerini düzenleyebilir. Öğrenciler aynı sistem üzerinden mevcut ders içeriklerinden faydalanabileceklerdir.  

· Yükseköğretim Kurumu tarafından öğrencilere sunulan Yök Dersleri Platformu’na  https://yokdersleri.yok.gov.tr/ adresinden erişilebilecektir. Öğretim elemanları, erişime açık ilgili ders kaynağının linkini ÖYS sistemi üzerinden öğrencilere ek kaynak olarak sunabilecektir.