0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik

Misyon - Vizyon

Misyon

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinde hizmet sunucu, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünebilme ve ahlaki değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, grup halinde çalışabilme ve uyum özellikleri kazanmış,  analiz ve sentez yeteneklerine sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, değişim ve gelişmelere açık, yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş diyetisyen yetiştirmek; bilimsel bilgi ve teknolojiye dayanan, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.


Vizyon

Beslenme ve Diyetetik alanında yetkin mezunların gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve sunduğu danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplum sağlığına katkı sağlayacak kalite güvencesini benimseyen yenilikçi ve tercih edilebilir bir bölüm olmaktır.