0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik

Misyon - Vizyon

Misyon

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinde hizmet sunucu, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünebilme ve ahlaki değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, grup halinde çalışabilme ve uyum özellikleri kazanmış,  analiz ve sentez yeteneklerine sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, değişim ve gelişmelere açık, yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş diyetisyen yetiştirmek; bilimsel bilgi ve teknolojiye dayanan, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.


Vizyon

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile yürütülen eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarla alanında lider olma hedefiyle, Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan. tercih edilen, nitelikli bir eğitim kurumu olmak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bağları daha da güçlendirerek, mesleki alanlarda öncülüğünü sürdürerek bilimsel çalışmalarda, bilgi üretiminde, mezunları tercih edilen, toplumun gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle toplumun sağlıklı gelişimine katkı sunabilecek, araştırma çalışmaları ve yayınlar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde nitelik ve donanıma sahip beslenme laboratuvar oluşturup değişim ve gelişimlere açık bir yükseköğretim kurumu olarak yükseköğrenim ve yükseköğretim çalışmalarımız azimle yürütülecektir.