0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Hazırlık Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Programı Koordinatörü: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 

E-mail: ide@agri.edu.tr

 

 

 İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Programı Koordinatörü’nün Görev ve Sorumlulukları

Programla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.

Programda görev alacak öğretim elemanlarını belirler.

İngilizce Eğitim öğretim planını hazırlar, sınıfları oluşturur, birimdeki öğretim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlar ve program kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Hazırlık sınıflarının düzenli ve disiplinli işleyişini sağlar.

Ders materyallerinin ve sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesini sağlar.

Hazırlık Muafiyet işlemlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar.

 

Hazırlık Programı Bilgi Paketi

Muafiyet Sınavı İçin Örnek Sorular

İngilizce Dil Becerilerini Geliştirmek İçin Faydalı Bağlantılar