0472 –215 98 63 iiarastirmalar@agri.edu.tr conference2021@imamaladham.edu.iq

İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu- İSMİNAR

Kabul Edilen Tebliğler/قائمة ملخصات الأبحاث المقبولة

Araştırmacı

Tebliğ Başlığı

Çalıştığı Kurum

1

Dr. Bilal IŞIK

MISIR’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİME BİR CEVAP OLARAK SEYYİD KUTUB’UN NEHİY ÂYETLERİ TEFSİRİ 

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Dr. Öğr. Üyesi