0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Evde Hasta Bakımı

Ders İçerikleri

EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI

1. SINIF (I. YARIYIL)

Kodu

DERS ADI

T

U

UK

AKTS

EHB101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

2

0

2

2

EHB103

TÜRK DİLİ-I

2

0

2

2

EHB105

YABANCI DİL-I

2

0

2

2

EHB107

ANATOMİ

2

0

2

3

EHB109

FİZYOLOJİ

2

0

2

3

EHB111

EVDE BAKIM HİZMETLERİNE GİRİŞ

2

0

2

4

EHB113

EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- I

4

4

6

9

EHB115

HASTALIKLAR BİLGİSİ

2

0

2

3

EHB117

TIBBİ TERMİNOLOJİ

2

0

2

2

TOPLAM

20

4

22

30

1. SINIF (II. YARIYIL)


Kodu

DERS ADI

T

U

UK

AKTS

EHB102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II

2

0

2

2

EHB104

TÜRK DİLİ- II

2

0

2

2

EHB106

YABANCI DİL- II

2

0

2

2

EHB108

EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- II

4

4

6

9

EHB110

FARMAKOLOJİ

2

0

2

3

EHB112

İLK YARDIM

2

0

2

3

EHB114

MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

EHB116

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

DOY102

DİJİTAL OKURYAZARLIK

2

0

0

3

EHB118

KARİYER PLANLAMA

1

0

1

2

TOPLAM

21

4

21

30


2. SINIF (III. YARIYIL)


KODU

DERS ADI

T

U

UK

AKTS

EHB201

BESLENME İLKELERİ

2

0

2

2

EHB203

EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- III

2

8

6

12

EHB205

EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

2

0

3

3

EHB207

PSİKİYATRİ

2

0

2

2

EHB209

KRONİK HASTALIKLAR VE BAKIMI

3

0

3

4

EHB211

NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIMI

3

0

3

4

EHB213

YAZ STAJI

0

0

0

6

TOPLAM

14

8

19

33


2. SINIF (IV. YARIYIL)

KODU

DERS ADI

T

U

UK

AKTS

EHB202

BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

2

0

3

3

EHB204

EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- IV

2

8

6

12

EHB206

FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON

3

0

3

4

EHB208

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

2

0

2

3

EHB210

HALK SAĞLIĞI

2

0

2

3

EHB212

PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM

2

0

2

3

EHB214

SAĞLIK EĞİTİMİ

2

0

2

2

TOPLAM

15

8

20

30

1. SINIF (I. YARIYIL)

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebebler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, İstiklal Savaşı ve Lozan Barış Anlaşmasının anlatımını içermektedir.

 • TÜRK DİLİ-I

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, dilin doğuşu ve dilin önemi, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirlerin anlatımını içermektedir.

 • YABANCI DİL-I

İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içermektedir.

 • ANATOMİ

Kemikler ve iskelet sistemi, eklemler, kaslar, medulla spinalis, spinal sinirler gibi insan vücudunu meydana getiren yapıları, bu yapıları meydana getiren organları, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini, bunların şeklini, yapısını ve fonksiyonlarının incelenmesini içermektedir.

 • FİZYOLOJİ

Hücre, kan, kas, kalp, dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim, sinir, endokrin ve üreme fizyolojisinin incelenmesini içermektedir.

 • EVDE BAKIM HİZMETLERİNE GİRİŞ

Evde bakım ekibi, görev ve sorumlulukları, dünyada ve Türkiye'de evde bakım uygulamaları, evde bakım hizmetlerine ilişkin güncel mevzuat, evde bakım hizmetlerinde özel gruplar, engelliler, yaşlılar, hospis ve palyatif bakım, evde bakım ve saygın ölüm, evde bakım ve eğitim, evde bakım hizmetlerinde teknolojik yaklaşımlar: teletıp, telebakım, geronteknoloji, evde bakımda aile, çevre ve kuruluşların önemi, evde bakım hizmetlerinde etik konular, evde bakım hizmetlerinde koruyucu yaklaşımlar ve düzenlemeleri içermektedir.

 • EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- I

Mesleki temel kavramlar; bakım süreci, hasta kabulü, taburculuk ve yatak yapımı; enfeksiyon kontrolü, asepsi, aseptik tekniklere uygun bakım kuralları, asepsi için gerekli malzeme, araç gereç kullanımı, sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri, parenteral sıvı uygulaması ve izlemi, özbakım gereksinimi değerlendirilmesi, uygulanmasındaki eksikliklerin tesbiti ve doğru uygulanması; yaşam bulguları, bulguların değerlendirilmesi, bulguları etkileyen durumlar; hareket, vücut mekanikleri ve doğru kurallarla hasta bakımında vücut mekaniklerine uygun kurallar ve bu kurallarla hastanın mobilizasyonu; soğuk ve sıcak uygulamalar, bu uygulamaların gerekli olduğu durumların değerlendirilmesi, uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenleri içermektedir.

 • HASTALIKLAR BİLGİSİ

Sağlık ve hastalık kavramları, dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları, göz hastalıkları, genetik hastalıklar, üro-genital sistem hastalıkların anlatılmasını içermektedir.

 • TIBBİ TERMİNOLOJİ

Tıbbi terminolojinin tanımı, tarihçesi, tıbbi terimlerin yazılış ve okunuş kuralları, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, önekler, sonekler, birleştirme formları ve tüm sistemlere ait tıbbi terimleri içermektedir.

1. SINIF (II. YARIYIL)

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II

I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler, I. Dünya Savaşının Osmanlı Devletine etkisi, Milli Mücadelenin başlangıcı, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, inkılaplar, Atatürk ilkeleri, Türk dış politikası, Atatürk’ün ölümünden günümüze kadarki süreçte Türkiye konularını içermektedir.

 • TÜRK DİLİ- II

Yazım kuralları, resmî yazışmalar, sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları, cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları, paragraf oluşturma, paragraf çözümleme, eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma, noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi konularını içermektedir.

 • YABANCI DİL- II

İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

 • EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- II

İlaç uygulamaları, ilaç uygulamalarda izlem; sağlık öyküsü ve fiziksel muayene; solunum sisteminin değerlendirilmesi, etkisiz solunum örüntülerinde gerekli uygulamalar; sindirim sisteminin değerlendirilmesi, beslenme şekilleri, hastalıklara veya çeşitli durumlara göre beslenme, nazogastirik sonda bakımı, stoma bakımı, lavman çeşitleri ve uygulamaları, dışkı inkontinansı, total parenteral beslenmede bakım ve diğer sindirim sisteminde bakım; ölüm ve ölümü yaklaşan hastanın bakımı; üriner Sistem değerlendirilmesi, idrar inkontinansı ve bakım, foley veya kondom kateter uygulaması - bakımı, retansiyon ve üriner sisteme yönelik diğer uygulamalar, perine bakımı ve uygulamaları; yaşlılık süreci, yaşlanmada değişimler ve yaşlı bireyde bakım, yara bakımı ve uygulamaları; cerrahi bakımını (preop, postop,vb) içermektedir.

 • FARMAKOLOJİ

Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların farmakokineği, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların yan etkileri, ilaç zehirlenmeleri ve tedavisi, sıvı-elektrolit ve asid baz dengesi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, vitaminler, solunum sistemini etkileyen ilaçlar, GİS, KVS farmakolojisi (hipertansiyon, kalp yetmezliği ve angina tedavisinde kullanılan ilaçlar) , kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, ektoparazit ilaçlar, endokrin sistem farmakolojisi, analjezik ilaçlar, ilaç bağımlılıklarını içermektedir.

 • İLK YARDIM

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, kanamalar ve şok, travmalar, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, acil bakım, evde kaza ve yaralanmalarda acil yardım konularını içermektedir.

 • MESLEK ETİĞİ

Etik kavramsal giriş, etiğin önemi ve etiğin tarihsel gelişimi, insan, hasta, kadın, gebe, çocuk, yenidoğan ve fetüs hakları, aydınlatılmış onam, mahremiyet, bilgilerin gizliliği, malpraktis, genetik araştırmalar ve etik boyutu, jinekoloji ve obstetrik uygulamalar ve etik boyutu, yardımcı üreme teknikleri ve etik boyutu,  organ nakli, ötenazi ve etik boyutu, AIDS/HIV. v.b bulaşıcı hastalıklar ve etik boyutu, hasta iletişiminin etik boyutu, ilaç alışkanlıklarının tıbbi deontolojideki yeri, psikiyatri ve etik sorunlar, yaşlı hasta bakımı ve terminal dönem hastaların bakımı ve etik çerçevede değerlendirilmesi konularını içermektedir.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki yetki ve sorumluluklarI, risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içermektedir.

 • DİJİTAL OKURYAZARLIK

Dijital  dönüşüm  ve  dijital  çağda  öğrenme,  yeni  öğrenme  yaklaşımları,  yeni  öğrenme yaklaşımmları için kullanılabilecek dijital ortam ve kaynaklar, öğrenme sürecinde iletişim ve etkileşimde  gözlemlenen  değişimler,  dijital  araç  ve  ortamları  iletişim  ve  etkileşimde kullanmak, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerini sağlamayı içermektedir.

 • KARİYER PLANLAMA

İlgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olmayı içermektedir.

2. SINIF (III. YARIYIL)

 • BESLENME İLKELERİ

Beslenmeye ilişkin kavramların bilgisi, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, protein, karbonhidrat ve yağlar, vitamin ve mineraller, gebelikte ve laktasyonda beslenme, anne sütü ve önemi, geçiş diyetleri, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, gastrointestinal hastalıklarda beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, diyabette beslenme, anemide beslenme, yanıklarda beslenme, beslenmeye ilişkin sağlık eğitimi ve evde bakımda beslenme konularını içermektedir.

 • EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- III

Solunum sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, kalp ve dolaşım sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, hematolojik sistem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, endokrin sistem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, meme hastalıkları ve bakımı, sindirim sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, üriner sitem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, kas iskelet sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, dermatolojik ve duyu sistemleri cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, sinir sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımını içermektedir.

 • EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

Evde temel yaşlı bakım hizmetleri, hayati belirtilerin alınması ve kaydedilmesi, deri hijyeni ve bakımı, ağız hijyeni ve bakımı, ürogenital sistem hijyeni ve bakımı, trakeostomili ve kolostomili bireyin bakımı, foley sondalı birey bakımı, idrar ve fekal inkontinanslı hasta bakımı, yaranın fizyopatlojisi yara bakımı ve önemi, yaşlı bakımında kullanılan malzemeler, yara iyileşmesi ve yara iyileşmesini etkileyen faktörler, yara, yanık ve yatak yaraları ve bakımı, evde tedavi amaçlı kullanılan cihazların bakım ve kullanımı konularını içermektedir.

 • PSİKİYATRİ

Psikiyatri kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin bilgi ve bakış açısının sağlıklı ve hasta bireylerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürütülecek uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanımına ilişkin teorik bilgi aktarımını içerir. Ruhsal anamnez almayı, anksiyetik bozuklukları panik bozuklukları, duygudurum bozuklukları, depresyonu, şizofrenik bozuklukları, somatoform bozuklukları, dürtü kontrol bozukluklarını, kişilik bozukluklarını, deliryum ve demans konularını içermektedir.

 • KRONİK HASTALIKLAR VE BAKIMI

Kronik hastalıkların tanımı, bakımı ve korunma yöntemleri; romotolojik hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve korunma yöntemleri, kardiyovasküler sistem hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, pulmoner sistem hastalıkları, ürolojik ve hemotolojik hastalıklar, yaşlılığa bağlı nörolojik değişikliklerin tanımı, bakımı ve korunma yöntemleri, enfeksiyon hastalıklarının tanımı, bakımı ve korunma yöntemleri, yaşlılıkta ruhsal hastalıkların tanımı, bakımı ve korunma yöntemlerini içermektedir.

 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIMI

Sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında temel kavramsal bilgiler, bu hastalıklara sahip bireye bakım verme ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamalar, yaşlıda nörolojik değerlendirme, bilinç düzeyi değişiklikleri, kafa içi basınç artış sendrom, epilepsi, serebrovasküler hastalık, iskemik inme, hemorajik inme, parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, yaşlıda bellek ve bilişsel işlevler, alzheimer hastalığı, nöropatik ağrı konularını içermektedir.

 • YAZ STAJI

Ders dönemi boyunca verilen teorik bilgilerin pratik uygulamalarla geliştirilmesi içermektedir. Yaz staj uygulaması; hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hasta ve Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri; Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastanelerin Evde Bakım birimlerinde; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, kurumlarda isteğe bağlı olarak staj koordinatörlüğünün uygun görmesi dâhilinde yapılabilecektir.

2. SINIF (IV. YARIYIL)

 • BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıklara ilişkin kavramlar, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve geliştiğinde uygulanacak hasta bakımına yönelik bilgi ve beceriler, oluşum zinciri ve verilerin toplanması, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, belirtileri ve bakımı, aşılar ve serumlar, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve özellikleri, su ve besinle bulaşan hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aşılar ve serumlar, , hastane infeksiyonları, genel viroloji ve insanlarda hastalık yapan DNA ve RNA virüsleri insanlarda hastalık yapan parazitler, insanlarda hastalık yapan mantarlar konularını içermektedir.

 • EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI- IV

Kadın Sağlığının önemi, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi; aile planlaması ve infertilitede evde hasta bakımı ve izlemi; üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları ve evde bakım; üreme sistemi enfeksiyonları ve evde bakım; doğum öncesi bakım, fetal sağlığın değerlendirilmesi ve izlem/yönlendirilme, riskli gebelikler ve evde bakım yaklaşımı; doğum eylemi ve doğum eyleminde evde bakım; doğum sonu döneme uyum, değerlendirme, lohusalık ve evde bakım; klimakterium ve evde bakım; jinekolojij muayene, tıbbi / cerrahi tedavi ve tetkiklerde bakım ve yönlendirme. üreme sistemi kanserlerinde evde bakım; çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri, büyüme ve gelişme, kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk, çocukluk çağında sık görülen kazalar ve zehirlenmeler, çocuklarda sıvı elektrolit ve asit baz dengesi ve dengesizlikleri, çocuklarda ilaç uygulama yöntemleri, fiziksel defekti olan yenidoğan, çocuk sağlığı ve hastalıklarında evde bakım konularını içermektedir.

 • FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON

Fiziksel rehabilitasyon; Egzersizin sistemler üzerine etkileri, egzersiz türleri, düzenli fiziksel aktivitenin etkileri, fiziksel aktiviteye başlamadan önce, aktivite sırasında ve aktivite sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, kas iskelet sistemi değerlendirmesi ve yapısı,  kardiyopulmoner değerlendirme, egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, yaşlı ve engellilere yönelik egzersiz programları, egzersizin bireyi üzerindeki biyo-psikososyal etkilerini içerirken; sosyal rehabilitasyon, yatağa bağımlı hastalarda sosyal rehabilitasyon, hastanın sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, hastaya günlük yaşam becerileri kazandırma, hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktivitelerini içermektedir.

 • HALK SAĞLIĞI

Halk sağlığının tarihsel gelişimi, halk sağlığı tanımı ve kavramları, demografi ve sağlık, sağlık göstergeleri, epidemiyoloji, çevre ve sağlık ilişkisi, çevre sağlığı, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği, halk sağlığı açısından sağlık eğitiminin önemi, kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocuk sağlığı, adölesan sağlığı, bağışıklama, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, yaşlılık sorunları, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü, halk sağlığı açısından kazalar konularını içermektedir.

 • PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM

Palyatif Bakım Tanım, temel ilkeler, yaşam sonu bakım; hospisler, yaşam sonunda bakımın geliştirilmesi, multidisipliner yaklaşım ve ekip üyelerinin rolleri, yaşam kalitesi modeline göre bireysel değerlendirme, ağrı yönetimi, semptom yönetimi, yaklaşan ölüm bulguları ve bakım girişimleri, yas, kayıp ve yoksunluk kavramları, yaş tipleri, yasın değerlendirilmesi, yaşamın sonunda hasta ve aile ile iletişim ve kültürel yönler, yaşamın sonundaki bakımda karşılaşılan etik sorunlar ve etik kararları içermektedir.

 • SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık eğitimine giriş, eğitim  öğretim-öğretme, öğrenme  için uygun ortam oluşturma, sağlık eğitimi,  sağlık eğitimi ilkeleri, sağlık eğitiminde hedefler, yer ve zamana göre sağlık eğitimi, sağlık eğitiminde etik, eğitim yöntemleri, birey eğitim yöntemleri, küçük grup eğitim yöntemleri, kitle eğitim yöntemleri, eğitim araçları, plan program geliştirme, etkili sunum teknikleri, andragoji ve pedegoji konularını içermektedir.Hızlı Erişim