0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024-2028 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı uygulanmaya devam etmektedir. 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanmış olup süreç ile aşamalar aşağıda belirtilmektedir:
* Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Strateji Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu oluşturularak 01.08.2022 tarihinde Genelge-1 yayınlandı.

İç Genelge 1
Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu
Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu Revize
ÇALIŞMA TAKVİMİ 2022
21.09.2022 Ekip Toplantı Kararı
2024-2028 Planlama Ekibi Liste
SPE DURUM ANALİZİ Alt Komisyon Listesi 
20.10.2022 Toplantı Kararı
26.10.2022 Toplantı Kararı  

2024-2028 Stratejik Planı