0472 215 10 96 buyamer@agri.edu.tr

BUYAMER

Hakkımızda

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi üniversitemizin bilişim alanındaki ihtiyaçlarına birinci dereceden cevap vermek ve bu alanda öğrenci yetiştirmek üzere kurulmuştur. Öncelikli olarak birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılım ve sistemleri kendi imkanlarımız ile geliştirmek, daha sonra da bu ürünleri benzer ürünlere ihtiyaç duyan kamu ve özel sektöre pazarlamak hedefinde olan BUYAMER bu ürünlerin geliştirilmesinde tamamen üniversitemizin öz kaynaklarını kullanmakta, projelerde öğrencileri istihdam etmektedir. 
Ayrıca bilişim alanındaki yenilikleri takip etmek ve bunları üniversitemizde de kullanmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile de koordineli olarak çalışan birimimiz kendi alt yapısını da hızla geliştirmektedir.