0 472 312 00 09 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

Kalite Komisyonu

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DOĞUBAYAZIT AHMED-İ HANİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE KURUL KOMİSYONU

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Kalite Komisyonundaki  Görevi

Öğr. Gör. Mehmet Emin ATAY

Müdür Yardımcısı

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi

Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Birim Kalite Komisyonundaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih YILDIRIM  

Müdür

Süreç Yöneticisi

Mustafa ZEREN

Meslek Yüksekokul Sekreteri

Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Özcan BULANTEKİN

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Suna TOPÇULU

El Sanatları Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Casim YAZICI

İnşaat Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Mustafa ÇALIŞKAN

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet Emin ATAY

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Erdal KARHAN

Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Kübra Ayşe DAŞDEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Kerime Meryem ÖZMEN

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Necati ERKEM

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Yunus Emre KAYSERİLİ

El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Muhammet ÖZDEMİR

İnşaat Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mustafa BİLİRDÖNMEZ

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Fehim KORKMAZ

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Selçuk BAKAN

Dış Ticaret Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Tubay BOZKURT

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Musa BİLEN

Bilgisayar İşletmeni

Paydaş İletişim Sorumlusu

Ahmet BAKINDI

Memur

Üye

Helin ZİNGİLOĞLU

Öğrenci

Öğrenci Kalite Komisyonu Üyesi