0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve Acil Yardım Programı

MİSYON

Ülkemizde gerek kazalar gerekse de acil müdahale gerektiren durumlarda ; ilk yardım, acil yardım ve taşıma hizmetleri ve acil hizmetlerinin uygulanmasıyla ölümlerin en asgari düzeye indirilmesinde önemli bir role sahip olan programımız yaşam boyu öğrenme ve kendini gelişitirmeyi ilke edip, sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek uygulayabilen acil bakım hizmetini ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel kurallara uygun olarak yerine getirebilen Acil Tıp Teknikerleri yetiştirmektir.

VİZYON

Acil bakım hizmetinin ulusal ve uluslarası düzeyde bilimsel kurallara uygun olarak uygulayabilen Acil Tıp Teknikerleri yetiştirmekte öncü bir kurum olmaktır.