0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Posta Hizmetleri

Genel Bilgiler

    Ekonomik ve sosyal yaşamın önemli unsurlarından olan ulaşım ve haberleşme, gerek ülke, gerekse şehir boyutunda pek çok faktörle yoğum yoğun bir etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Teknolojide son yıllarda meydana gelen gelişmeler, ekonomik ve sosyal alanda insanların zamanını daha verimli kullanma isteğini ön plana çıkarmıştır. Daha süratli, daha güvenli ve daha kaliteli haberleşme ihtiyacı ile bu alandaki hizmetlerin eğitimli profesyonel kadrolar tarafından yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün daha da gelişmekte ve değişmekte olan sosyoekonomik durum; artık mesafelerin, mekansal farklılıkların ve kültürel farklılıkların önemini azaltmıştır. Buna paralel olarak insanların süratli, emniyetli ve kaliteli iletişim ihtiyaçları ön plana çıkmıştır. Bunun bir sonucu olarak posta hizmetleri kapsamında dağıtım hizmetleri, kargo ve lojistik hizmetlerine yönelik yeni uygulamalar başlatılmıştır.
 
            Devlet Planlama Teşkilatınca 2007 yılında yayınlanan 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu Posta Hizmetleri Alt Komisyon Raporunun 74. sayfasında yer alan İnsan Kaynakları ile ilgili paragrafta; “İnsan kaynaklarının rasyonel şekilde yönetilmesi kapsamında yöneticilerin insani ilişkilerin geliştirilmesinde duyarlı olmaları ve sağladıkları çalışma koşulları kurum ve kurumlar için büyük önem arz etmektedir. Bunun için personelin eğitim düzeyi ve hizmet içi eğitimi de çok önemlidir. Bu amaçla kamu ve özel sektörde personelin niteliklerine uygun istihdam yaratılması için politikalar üretilmesi, ayrıca çalışanların sertifikasyonu, istihdam esaslarının ve ücretlendirme politikalarının belirlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Posta hizmetlerinde meydana gelen bu değişim ve gelişimin sonucu olarak, kaliteli ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için bu sektörde istihdam edilecek çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.
           
Hali hazırda PTT Genel Müdürlüğü’nde her yıl alanında yetişmiş yaklaşık 1000 dağıtım elemanına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın giderek arttığı da göz önünde bulundurularak; ülkemizde her gün daha fazla önem kazanan posta hizmetlerinin eğitimli insan gücü ihtiyacının karşılanması ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi için bir yüksek öğretim programının açılması gerekmektedir. Posta Hizmetleri Programı ile posta sektöründe görev alacak alanında bilgili, görev bilinci yüksek, sorumluluk sahibi ve eğitimli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program öğrencileri Meslek Yüksekokulluları bünyesinde bünyesinde kendi programlarına yatay geçiş yapabilirler. Dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları ise; Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslar arası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık.