0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Genel Bilgiler

Nükleer güç santralleri, radyoizotop üretim merkezleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kalibrasyon firmaları gibi radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlar radyasyon kaynakları, radyasyon güvenliği konularında bilgili ve donanımlı teknisyenlerin başlıca istihdam alanlarıdır.

İlk nükleer santrallerinin kurulması için antlaşmalar imzalamış ve yakın gelecekte yeni nükleer santraller kurmak için görüşmelere devam eden ülkemiz için santral teknisyenliğinin önümüzdeki yılların en çok kalifiye eleman aranılan alanların başında geleceği açık olup ülkemizde bu alanda iş eğitimi dahil olmak üzere yeni santral teknisyenleri için kapsamlı bir eğitim veren kurum sayısı yetersizdir. 

Program mezunları öncelikli olarak nükleer enerji santralleri olmakla beraber radyoizotop üretim merkezleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerdeki Nükleer Tıp Laboratuarında, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji Departmanlarında, kalite-kontrol ve kalibrasyon hizmeti veren firmalar, radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.