0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Genel Bilgiler

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI


Programın Tanımı

Sivil Havacılık  Kabin Hizmetleri Programının öncelikli  amacı sivil havacılık sektöründe her geçen gün artan bir biçimde çeşitli firmalar aracılığı ile seyahat eden yolcuların bir noktadan başka bir noktaya emniyetli, güvenli  ve konforlu bir şekilde taşınması için mesleğin gerektirdiği  bilgi , beceri ve teknik donanıma sahip müşteri memnuniyeti odaklı çalışacak olan nitelikli  personel  yetiştirmektir.


Programın Öğretim  Dili 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının ana öğretim dili Türkçe olup mesleğin gerektirdiği yabancı dil bilgisini sağlamak için İngilizce dersleri ağırlıklı olarak müfredatta yer almaktadır.


Programın Öğrenci Kaynakları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına öğrenciler  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Temel Yetenek Sınavı (TYT ) ile seçilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen meslek liselerinin ilgili alan /dallarından mezun olan öğrenciler için Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne  ek puan verilmektedir.

 • Muhasebe  ve Finansman alanı ve tüm dalları
 • Pazarlama ve Perakende alanı ve tüm dalları
 • Raylı sistemler teknolojisi İşletmecilik(demiryolu) dalı
 • Ulaştırma Hizmetleri alanı ve tüm dalları
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Hosteslik dalı

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Havacılık Yönetimi 
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Turizm ve Otelcilik
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Turizm İşletmeciliği

Programdan Mezun Olabilme Şartları

Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.


Eğitim süresince elde edinilebilecek kazanımlar

Bilgi çağının gerektirdiği teknolojiyi donatılmış modern eğitim ortamında etkin yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri ile mesleki dili öğrenme.

Öğretim süresince öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlere aktif bir biçimde katılımı sağlanarak; Liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirme.

İlgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olma.

Mesleki bilgi ve beceri kazanma

Öğrenmenin yaşam boyu süreceği bilinci kazanarak sürekli öğrenme

Mesleğin gerektirdiği  süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanma

Mesleğin gerektirdiği yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisi kazanma


 Programdan Mezun Olacakların İstihdam Olanakları

Sivil havacılık kabin hizmetleri programı mezunları;  Ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapan  havayolu şirketleri ile özel havayolu şirketlerinde,  sivil havacılık sektörünün değişik faaliyet alanlarında, havayolu sektörüyle ilişkili olan çeşitli işletmelerde çalışabileceklerdir.

Programın içerdiği operasyonel  eğitimler sayesinde,  kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen, müşteri ilişkileri sayesinde bağlı oldukları firma için olumlu imaj yaratan ve mesleğin gerekli tüm faaliyetlerini icra eden meslek personeli olarak kendi alanlarının dışına da çıkabilecek şekilde tüm ulaşım sektöründe çalışabilme avantajına sahip olacaklardır.