0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

Yabancı Uyruklu Akademik Personel Atamasında İstenilen Evraklar

Yabancı Uyruklu Akademik Personel İlk Atama ve Görev Süresi Uzatımında İstenecek Evraklar2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılmaları İçin

Gerekli Belgeler:

A.     İlk defa çalıştırılacaklar için,

1.     Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (EK:1)
 
2.     Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Hazırlanan Komisyon Raporu

3.     Açık Kimlik (EK:3)
 
4.     Vize Talep Formu (EK:4) (Şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi)
 
5.     İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elamanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo (EK:5)
 
6.     2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 
7.     Pasaport fotokopisi
 
8.     Onaylı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 
9.     Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneğiB.     Süre uzatımı yapılacaklar için,
 
1.     Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Hazırlanan Komisyon Raporu
 
2.     Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (EK:1)
 
3.     Onaylı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 
4.     Pasaport fotokopisi