0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

     STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
                        1.1.2 Eğitim Programı (İç Kontrol Eğitimi)
                        1.1.4 PDB İç Kontrol Komisyonu
                        1.3.1. Eğitim Programı (Etik Eğitimi)

                        1.4.1 PDB Birim Faaliyet Raporu
                        Uyum Eylem Planı
      STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                       2.1.1 Eğitim Programı (Misyon-Vizyon Eğitimi)
                       2.2.1. GÖREV TANIM FORMLARI
                        
Akademik Atama Birim Tanım Formu İçin Tıklayınız
                        Akademik Kadro-Atama Tanım Formu İçin Tıklayınız
                        İdari Kadro Tanım Formu İçin Tıklayınız
                        ÖYP-1416-ÜNİP Tanım Formu İçin Tıklayınız
                        Terfi-İntibak Tanım Formu İçin Tıklayınız
                        Hizmet İçi Eğitim Tanım Formu İçin Tıklayınız

                        2.4.1 PDB Fonksiyonel Teşkilat Şeması
                        2.6.1. HASSAS GÖREV FORMLARI
                        Akademik Atama Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
                        Akademik Kadro Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
                        İdari Kadro Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
                        ÖYP-ÜNİP-1416 Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
                        Terfi-İntibak Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
                        Hizmet İçi Eğitim Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
Yabancı Uyruklu Akademik Atama Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.1.1 Personel İhtiyaç Analiz Formu
                        3.2.1 Eğitim Konuları Listesi (Eğitim İhtiyacı Analizi Formu)
                        3.5.1 Hizmet İçi Eğitim Planı Çizelgesi
                        3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
            STANDART 4. Yetki Devri
                        4.1.1. İŞ AKIŞ ŞEMALARI
                        İdari Atama İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
                        Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
                        Terfi-İntibak İş AKış Şeması İçin Tıklayınız
                        Hizmet İçi Eğitim İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
                        İptal-İhdas İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
                        Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız

                         5.5.1. BİRİM ÖZEL HEDEF LİSTESİ
                        Personel Daire Başkanlığı Birim Özel Hedef Listesi İçin Tıklayınız

                         2-RİSK DEĞERLENDİRME
                         
RDS 6.1.1 (Risk Belirleme Kartı)
                         RDS 6.1.2 (Risk Envanteri)
                                   (Risk Kayıt Formu)
                         RDS 6.2.2 (Risk Oylama Formu)
                                   (Risk Matrisi)

2-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
            STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            
KFS 7.2.2 (Toplantı Tutanağı İmza Listesi)
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

             10.1.1 PDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
            STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            Görev Dağılım Çizelgesi
            KFS 11.3.1 (İş Devir Formu)
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

3-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
            STANDART 13. Bilgi ve İletişim
                        13.7.1 Personel Memnuniyet Anketi
            STANDART 14. Raporlama
            STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
                        15.5.1. Eğitim Programı (EBYS Evrak Kayıt ve Arşivleme Eğitimi)
             STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

4-İZLEME STANDARTLARI
            STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 PDB Birim İç Kontrol Koordinatörü
            Personel Daire Başkanlığı Birim Çalışma Komisyonu
            STANDART 18. İç Denetim