0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü