0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Misyon-Vizyon

Misyon
Ağrı İbrahim Çeçen  Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin temel amacı, tüm birimler itibariyle gerçekleştirilen gelir getirici faaliyetleri, beşeri ve fiziki unsurlarla birlikte, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli geliştirerek en üst seviyeye getirmektir.

Vizyon
Özgün yasalar çerçevesinde sürekli büyüyen, bilimsel ve teknolojik verileri her zaman doğru kullanarak, çağdaş bir işletme olmak için tüm unsurları etkin ve verimli kullanabilen bir Döner Sermaye İşletmesi olmak.