0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Hakkımızda

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün başlıca amacı; kamu sektöründe, özel sektörde ve kuruluşlarda (dernek, vakıf ve düşünce kuruluşu gibi) çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler, kariyer elemanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Bölümümüz, öğrencilere kamu yönetimi alanını çok kapsamlı bir bakış açısıyla ele alarak, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Bölüm içinde verilen dersler dışında, fakültenin diğer bölümlerinden, işletme, Türkiye Ekonomisi, sosyal politika ve sosyal güvenlik, uluslararası politika ve uluslararası hukuk konularında da öğrencilere dersler verilmektedir. Tüm bu disiplinler arası eğitim ve araştırma olanakları yanı sıra bölümümüz, öğrencilerine uluslararası seminer ve konferanslara katılım fırsatları yaratmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrencilere siyasal, yönetsel ve toplumsal sorunları doğru bir biçimde kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme becerisi kazandırma amacıyla, güncel sorunlarla ilgili seminer çalışmaları düzenlenmektedir. İlgi duyan öğrencilerin, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına katılımı yanı sıra, valilik, kaymakamlık ve belediyeler gibi çeşitli kamu kurumlarında belirli sürelerde staj yapma olanakları sağlanmaktadır.

Bölümümüzde aşağıdaki anabilim dalları yer almaktadır:

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Misyonumuz

Toplum, siyaset ve kamu yönetimi (idare) alanlarındaki yerel, bölgesel, Türkiye ölçekli ve dünya-sistemik küresel sorunların farkında olan, bu sorunlara karşı; toplumumuza hizmet, araştırma geliştirme ve eğitim boyutlarında kamu yararını gözeterek analitik, özgün ve kalıcı çözüm alternatifleri önerebilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve ilgili işgücü piyasalarının aradığı niteliklerle donanmış, ahlaki/etik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası eğitim ve bilim platformlarında mensubu bulunmaktan kıvanç duyulan, gerek ilimiz Ağrı’nın gerekse ülkemiz Türkiye’nin sorunlarına çözümler üreten, ürettiği/üreteceği bilgi ile ‘’Bu Ülke’’nin küresel ortamlarda kendisine yaraşır yüksek yerini almasına katkı sağlayan nitelikli bir bölüm olmaktır.