0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Akademik Personel


BÖLÜM BAŞKANI

  
    


Prof. Dr. İdiris DEMİREL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uzmanlık Alanları: Felsefe ve Siyasi Düşünce Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-35
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1261
Email: idemirel@agri.edu.tr


BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI

 
    


Doç. Dr.  Emrullah ATASEVEN 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uzmanlık Alanları: Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları
Yabancı Diller: İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca
Oda No: B-16
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1241
Email: eataseven@agri.edu.tr


Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
  
    


Prof. Dr. İdiris DEMİREL (Ana Bilim Dalı Başkanı)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Felsefe ve Siyasi Düşünce Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-35
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1261
Email: idemirel@agri.edu.tr


  
    


Doç. Dr. Halil AKKURT


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyasi Tarih, Türk Siyasal Hayatı
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-31
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1247
Email: hakkurt@agri.edu.tr


  
    


Dr. Öğr. Üyesi Birsen ÖZALP


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-19
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1260
Email: bozalp@agri.edu.tr


  
    


Arş. Gör. Dr. Ümit FEYZİOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyaset Felsefesi, Siyasal Düşünceler Tarihi ve Siyasal Ekoloji
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: Z-05
Telefon: (0472) 215 98 63 -
Email: ufeyzioglu@agri.edu.tr

Detaylı YÖKSİS Özgeçmiş     
    


Arş. Gör. Ali ÇELİK


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyasal İdeolojiler ve Siyaset Psikolojisi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-20
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1236
Email: acelik@agri.edu.tr


Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 
    


Dr. Öğr. Üyesi Ferda KOÇ (Ana Bilim Dalı Başkanı) 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-26
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1242
Email: fkoc@agri.edu.tr


Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı
 
    


Dr. Öğr. Üyesi Bengücan FINDIK (Ana Bilim Dalı Başkanı V.)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-36
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1218
Email: bfindik@agri.edu.tr


Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı
 
    


Doç. Dr.  Emrullah ATASEVEN (Ana Bilim Dalı Başkanı V.)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları
Yabancı Diller: İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca
Oda No: B-16
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1241
Email: eataseven@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Barbaros KOÇAK  


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Siyaset Teorisi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-15
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1218
Email: bskocak@agri.edu.tr