0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Disciplinary Board


Members of Disciplinary Board

Adı- Soyadı

Görevi

Kurul Görevi

Prof. Dr. Kerem KARABULUT

Dekan

BAŞKAN

Prof. Dr. Güray OKYAR

Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Mehmet Serdar GÜLTEKİN

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Kani ZİLBEYAZ

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR

İİBF Dekan Yardımcısı

Üye

Numan AKTAŞ

Fakülte Sekreteri

Raportör

Görev Yetki ve Sorumluluklar:


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre işlem yapmaktır.