0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Faculty Comitee

Adı- Soyadı

Görevi

Kurul Görevi

Prof. Dr. Kerem KARABULUT

Dekan

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR

İİBF Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN

İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat BEŞER

İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TEMELLİ

İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Numan AKTAŞ

Fakülte Sekreteri

Raportör