0472 –215 98 63 tuarsmerkezi@agri.edu.tr

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uy. Arş. Mer.

Misyon-Vizyon

Misyon


Dünyanın farklı ülkelerinden, Orta Doğu coğrafyasından, özellikle Türk Cumhuriyetlerinden üniversitemize ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi almak için gelen öğrencilere Türkçeyi öğretmek, yabancılara Türkçe eğitimi vermek isteyen eğitimcilere dil öğretiminde yardım etmek,  araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, Türk dili ve kültürünün yaygınlaşmasına hizmet etmek…
Vizyon


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çeşitli kurs, konferans, seminer, sempozyum ve yayınlar aracılığı ile dilimizin ve kültürümüzün Türkiye’de ve dünyada tanıtımına katkı sağlayan seçkin bir kurum olmak…