0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uy. Arş. Mer.

Yönetim ve Danışma Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR    (Başkan)
Doç. Dr. Akif ARSLAN (Üye)
Prof. Dr. Halil Ahmet KIRKKILIÇ (Üye)      
Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ                 (Üye)
Doç. Dr. Ahmet KARABULUT              (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Necip Fazıl ŞENARSLAN(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sait YİLTER                 (Üye)


Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Faruk KAYA
Prof. Alperen KAYSERİLİOĞLU
Doç. Dr. Üyesi İbrahim ÖZGÜL