0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Tarih Bölümü

Genel Bilgiler

Tarih bilimi insanın yaşadığı doğal ve sosyal çevrenin tarih içerisinde geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm süreçlerini yenileşmeleri, savaşları, mücadeleleri konu alan bir bilim dalıdır. Geçmişte meydana gelen değişim ve dönüşümlerden dersler çıkarılması ve yeni nesillerin daha verimli bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri, Tarihin iyi okunup yorumlanmasına bağlıdır. Dilin ve kültürün tarihsel gelişmesi, yabancı kültürlerle kurulan münasebetler, toprak kazanımları ve kazanılan toprakların yurt olarak nitelendirilebilmesi için aynı coğrafyada yaşayan insanların içine girdiği kader birliği, aynı tarihi geçmişten gelmenin verdiği birlik ve beraberlik duyguları, tarih bilimini sosyal faydalar konusunda besleyen fenomenler olarak iyi incelenip değerlendirilmelidir. Bu özellikleri dolayısıyla geniş bir araştırma alanına sahip olan Tarih, kendi içinde de pek çok dala ayrılmaktadır: İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Tarih, aynı zamanda Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Felsefe, Edebiyat, Siyaset Bilimi gibi bilim dalları ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve literatüre önemli katkılar sağlayan bir bilimdir.


Mezunlarımızın İş İmkânları

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler mezuniyetten sonra lisansüstü eğitim alabilecekleri gibi çeşitli devlet kurumlarında özellikle de arşivlerde ve kütüphanelerde iş bulma şansına sahiptir. Ayrıca, pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tarih öğretmenliği yapabilmektedirler.


Bölümümüzün Misyon ve Vizyonu 


Misyon: Tarih perspektifine sahip, bilim etiğine saygılı, evrensel düşünebilen, akademik araştırma yapma becerisine ve metodolojisine sahip bireyler yetiştirmek bölümümüzün misyonudur.


Vizyon: Bölümümüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî ve manevî değerlerine bağlı, çağdaş teknolojileri kullanabilen, alanının gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmeyi vizyon olarak hedeflemektedir.Bölüm Başkanlığı