0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Akademik Personel

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
 
    


Prof. Dr. Yakup KARATAŞ (Bölüm Başkanı)

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Yenileşme Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4075
Email: ykaratas@agri.edu.tr


 
    


Doç. Dr. Fehminaz TOKMAK

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4326
Email: ftokmak@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTOP

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Sosyal Tarih
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4057
Email: foztop@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Dr. Hayrettin PULAT

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi, Yenileşme Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4035
Email: hpulat@agri.edu.tr


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Prof. Dr. Figen ATABEY

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4311
Email: fatabey@agri.edu.tr


 
    


Doç. Dr. Bilal TUNÇ

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4168
Email: btunc@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Harun AYDIN

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4119
Email: haaydin@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Onur SEMİZ

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94
Email: osemiz@agri.edu.tr


Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Prof. Dr. Yaşar BEDİRHAN

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Selçuklu Tarihi, Asya Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4314
Email: ybedirhan@agri.edu.tr


 
    


Doç. Dr. Ahmet Nurullah ÖZDAL

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Selçuklu Tarihi, Müslüman Türk Devlet ve Toplumları Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4136
Email: anozdal@agri.edu.tr


 
    


Doç. Dr. Berna KARAGÖZOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Selçuklu Tarihi, Müslüman Türk Devlet ve Toplumları Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4056
Email: bkaragozoglu@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Meryem DOYGUN GÜNAYDIN

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Müslüman Türk Devlet ve Toplumları Tarihi, Sosyal Tarih, Diplomasi Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4305
Email: mdoygun@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Dr. Deniz ERÇAVUŞ

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Fars Dili-Edebiyatı ve Kültürü
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4308
Email: dercavus@agri.edu.tr


Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Doç. Dr. Sefa YILDIRIM

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Tarih Eğitimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4319
Email: syildirim@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi İnan YÜKSEL

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Eskiçağ Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4162
Email: iyuksel@agri.edu.tr


Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Doç. Dr. Hakan KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Ortadoğu Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4313
Email: hkaya@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Mehmet Emin TÜRKLÜ

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Yeniçağ Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4035
Email: meturklu@agri.edu.tr


Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞENGÜL

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4119
Email: fsengul@agri.edu.tr


Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

 
    


Arş. Gör. Fulya ÖZDEMİR

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Osmanlı Müesseseleri ve Tarihi Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4308
Email: fozdemir@agri.edu.tr